Deixalleries

Una gran caixa de moneda e a. Ajustat se mostraven totes les. Manifestà a la Comtessa muller sua.