Les Piles

Model:

Contenidors tancats

Els nuclis petits es recullen els residus en àrees de contenidors a la via pública. Els envasos, el vidre i el paper i el cartró es recullen en contenidors oberts, mentre que la resta i l’orgànica es recullen en contenidors tancats.

Els contenidors de resta i orgànica s’obren amb l'aplicació mòbil Civiwaste.

Punts
informatius

Si teniu dubtes, no disposeu d’un dispositiu mòbil o necessiteu ajuda per descarregar i configurar l’aplicació, veniu al punt informatiu o poseu-vos en contacte amb nosaltres.

les piles
Plaçeta del forn
22/08
De 8.30 a 11.30h

28/08
De 10.30 a 13h

12/09
De 9 a 13h

 

biure
Creu de terme
22/08
De 12 a 13h

 

guialmons
Plaça Major
28/08
De 8.30 a 10h

 

Bosses
compostables

L’orgànica s’ha de dipositar sempre amb bossa compostable. Es distribueixen a l’Ajuntament de forma gratuïta.

Tèxtil sanitari

Es pot treure cada dia de servei dins una bossa marcada amb l'adhesiu groc.

Deixalleria
mòbil

És un servei itinerant on es poden portar petits residus especials com bombetes, pintures, petits aparells elèctrics o electrònics, piles, oli, etc.

Hi trobareu un agent cívic a qui consultar-li qualsevol dubte que pugueu tenir.

Consulteu-ne el calendari a l’app Civiwaste.

Voluminosos

Els mobles i trastos vells es recullen a domicili amb cita prèvia mitjançant l'aplicació Civiwaste. 

Cal deixar els voluminosos al costat de la porta de casa prèvia sol·licitud.

Per a cada sol·licitud es recolliran un màxim de 3 trastos grossos. Els petits s’han de portar a la deixalleria.

poda

Cal treure les restes de poda amb un sac reutilitzable que facilitarà el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

S’ha de deixar el sac ple a la calçada, davant la porta de casa. En el cas de tenir branques, s'han de lligar en un feix.