Santa Coloma de Queralt

Model:

Porta a porta

La recollida porta a porta consisteix en deixar els residus ben separats a la porta de casa seguint un calendari estipulat.

El model de la nostra comarca és la recollida porta a porta de quatre fraccions: orgànica, envasos, paper i cartó i resta. El contenidor de vidre es manté al carrer.

Per tal de separar i aportar correctament els residus, es faciliten cubells i bujols a tots els habitatges i comerços. Aquests materials porten un xip que el servei de recollida llegeix cada vegada que es recullen; d’aquesta manera podem fer un seguiment de la participació en el servei.

Hi ha un calendari de recollida diferent per als usuaris domèstics i les activitats econòmiques.

recull el kit
del porta a porta

casal de la vila
14,15,16,17 I 18
DE SETEMBRE
De 10 a 13 h
i de 16 a 19 h

Recordeu portar la carta amb la butlleta degudament emplenada

 

KIT COMERCIAL
D' 11 A 17 H

Calendari de recollida domiciliària

Dilluns

Orgànica

Envasos

Dimarts

No hi ha
recollida

Dimecres

Orgànica

Paper i cartró

Dijous

Resta

Divendres

Envasos

Dissabte

Orgànica

Diumenge

No hi ha
recollida

Com treure els residus

 

Cal treure cada dia la fracció que toca dins el cubell corresponent, entre les 20 i les 22h.

CUBELL MARRÓ Orgànica
CUBELL MIXT Paper i cartró - Envasos - Resta

Bosses
compostables

L’orgànica s’ha de dipositar sempre amb bossa compostable. Es distribueixen a l’Ajuntament de forma gratuïta.

Tèxtil sanitari

Es pot treure cada dia de servei dins una bossa marcada amb l'adhesiu groc.

Deixalleria
mòbil

És un servei itinerant on es poden portar petits residus especials com bombetes, pintures, petits aparells elèctrics o electrònics, piles, oli, etc.

Hi trobareu un agent cívic a qui consultar-li qualsevol dubte que pugueu tenir.

Consulteu-ne el calendari a l’app Civiwaste.

Voluminosos

Els mobles i trastos vells es recullen a domicili amb cita prèvia mitjançant l'aplicació Civiwaste. 

Cal deixar els voluminosos al costat de la porta de casa prèvia sol·licitud.

Per a cada sol·licitud es recolliran un màxim de 3 trastos grossos. Els petits s’han de portar a la deixalleria.

poda

Cal treure les restes de poda amb un sac reutilitzable que facilitarà el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

S’ha de deixar el sac ple a la calçada, davant la porta de casa. En el cas de tenir branques, s'han de lligar en un feix.

Calendari de recollida comercial

Traieu els residus a partir de les 20 h

RECOLLIDA COMERCIAL EXTRA D'ENVASOS I CARTRÓ
De dilluns a dissabte al migdia.
Si no esteu adherits a aquest servei,
podeu fer-ho trucant al 977 86 56 00

Dilluns

Orgànica

Envasos

Dimarts

Orgànica

Dimecres

Orgànica

Paper i cartró

Dijous

Orgànica

Resta

Divendres

Orgànica

Envasos

Dissabte

Orgànica

Diumenge

Orgànica